Junsele Lokala Råd

Eden, Röån & Öfra kapell

 

 LOKALA  RÅDET

Lokala rådet i Junsele är en arbetsgrupp med representanter från olika lokala grupper.

Där ingår representanter från ungdomar, företag, föreningsråd, byalagsforum, turistnäringen, förtroenderåd och lokala politiker.

Tanken med Lokala rådet är att främja kontakterna mellan medborgarna i Junseleområdet, politiker och förvaltningar i Sollefteå kommun.

Junsele Lokala råd som arbetar ideellt, sammanträder i regel en gång varje månad.

Du som har tankar och åsikter om lokal samhällsfrågor inte bara kommunala, kan prata med någon i Lokala rådet, sända eller lämna in en skrivelse till Medborgarkontoret, Junsele. Markera att det ska till Junsele Lokala råd.

På Junsele Medborgarkontor finns även en pärm, där du kan läsa Lokala rådets protokoll, skrivelser m m.

Vill du läsa mer om Lokala rådet eller hämta protokoll kan du klicka vidare på sidorna.

  AKTUELLT:

 

Kommande möten med Junsele lokala råd 

     

                                              -----------------------------------