Folkets Hus Forum Ek För:  Styrelsemöte 9/5, 13/6, 4/7, 8/8, 5/9, 3/10, 7/11, 5/12

 

Junsele Idrottsförening: 

 

Junsele Lokala Rådet:  

 

Junsele MS:  Månadsmöte kl 19,00 första måndag i månaden i klubbstugan (nov-april hos Uniper ) 

 

Wild West Cruisers:  Månadsmöte lite varierande datum i klubblokalen på Nipan.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------