Annonsblad

Västranytt Annonsmagasin

Wildevent,  883 71  JUNSELE  Tel  070-258 28 14       

E-post: anton@wildevent.se   

Hemsida: www.wildevent.se/vastranytt

Västranytt är annonsmagasinet med utgivning i samtliga hushåll och kontor i västra Ångermanland. Vi kommer ut var 14:e dag, alltid på torsdagar jämna veckor. Vi publicerar vårt nummer även på hemsidan och på vår facebooksida.