Annonsblad

Västranytt Annonsmagasin

MW Produktion  Mickelåsen 104, 880 37  JUNSELE  Tel  0706-733 822        

E-post: annons@vastranytt.se  

Hemsida: www.vastranytt.se 

Facebook: www.facebook.com/vastranytt

Västranytt är annonsmagasinet med utgivning i samtliga hushåll och kontor i västra Ångermanland. Vi kommer ut var 14:e dag, alltid på torsdagar jämna veckor. Vi publicerar vårt nummer även på hemsidan och på vår facebooksida.