Pensionärsföreningar

PRO Junsele

 PRO Junsele har funnits i 60 år, jubileumet firades 2010. Vi bedriver tradionell verksamhet med medlem- och styrelsemöten. Vi består för närvarande av ca 90 medlemmar men hoppas på att fler vill ansluta sig till oss. Föreningen har under en tid varit ganska passiv men nu är vi “på gång” igen med ny styrelse och nya visioner. Vi har flera nya aktiviteter på gång som vi kommer att redovisa vart efter de blir aktuella. Vi vill gärna ha idéer och åsikter om vad som kan vara intressant och trevligt för en PRO-are. Gå gärna in på vår hemsida www.pro.se/junsele för mer information. E-postadress: pro.junsele@gmail.com

 

Ordförande: Olav Henriksson 0621-102 21 / 073-084 77 23

Vice ordf: Vakant

Sekr: Birgitta Sehlin 0621-103 17/ 070-538 30 54

Kassör Märta Westin 070-678 54 24

Ledamot: Göran Johansson 070-648 91  82

Sven Olof Palmén 070-524 20 75

Ersättare: Anders Norlén 0621- 10856 / 070-543 36 26 

Eva Modin 0621-23038 / 070-257 11 06

Björn-Erik Rosin 073-834 6906