År 2015 

Ledamot för:      Namn                                Telefon                                  
 Besöksn./Turism Kristina Mustafa, ordinarie  072-2073218
 

 

 

 Byalagsforum  Lars Edin, ordnarie  070-5106675
 

 Gunilla Ahlberg, sekr. suppleant

 

 07

 

 Föreningsrådet

 

 Vakant

 

 

 

 Ungdomar/Elevrådet Vakant, ordinarie  
 

Vakant, Suppleant

 

 

 

 Lokala företagare    070-673 74 62
 

 

 

 

 

 Lokala politiker  My Larsson (s), ordinarie  073-8334367
     
 

 Carina Eriksson (m), ordinarie

 Mattias Ahlenhed (ViSK)

 070-656 17 64

073-053 18 47

 

 

 

 

 

 Förtroenderådet    
   Vakant, suppleant  
     

                                                                                             

 

   Adjungerande:

                                  Linnea Stenklyft, skolan                     0621-684 051

                                  Abrahamsson, chef Medborgarkontor  0620-682 123

 

                                                                                                             

 

                                                                                                                                Vinter på Betarsjön    Jônselgomorer

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 För ytterligare information kontakta Medborgarkontoret.